سکسی » یک بادبادک بادبادک فیلم های سوپر

06:51
درباره فیلم سکسی

ساوا قاتل است. وی توسط یک پلیس فاسد کنترل می شود که اهداف کشتن او را نشان می دهد و جزئیات جنایات این مردان را فیلم های سوپر برای توجیه مرگ خود ارائه می دهد.