سکسی » بلوک های خصوصی 2: مارپیچ دانلود فیلم های سوپر رو به پایین

06:06
درباره فیلم سکسی

سندی در حال زندگی عادی و شاد با همسر ثروتمند خود است که به عنوان یک کارمند پرواز فعالیت می کند. یک روز ، پس از فرود ، او تاکسی را به هتل دانلود فیلم های سوپر خود می کشد و راننده تاکسی خزنده سندی را به یک بیابان می برد